enova365 w wersji 12.3.3 zawiera istotne usprawnienia dotyczące filtrowania i sortowania danych na listach.

Od wersji enova365 12.3 zostały wprowadzone nowe funkcjonalności i zmiany.
Zmiany dotyczą obszarów: Handel, Księgowość, Kadry Płace, Workflow i DMS. Dokonano również zmian systemowych dla  aplikacji Android enova365. Program dostosowano do zmian w przepisach:  o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, zmiana kwoty wolnej na 75% kwoty najniższej emerytury dla należności niealimentacyjnych od potrąceń z zasiłków, wprowadzenie nowego wzoru świadectwa pracy, wprowadzenie nowych wskaźników.

Przypominamy jednocześnie, że od wersji enova365 12.3.2 mają Państwo do dyspozycji umożliwiającej weryfikację statusu VAT kontrahenta poprzez komunikację online z Portalem Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Opis wszelkich zmian znajdziecie Państwo Tutaj.