Najważniejsze zmiany:

Wydajność W opcjach systemu dodano funkcjonalność związaną z analizą ustawień i konfiguracji. Ogólny mechanizm ma na celu weryfikację konfiguracji systemu enova365 pod względem wydajności

Eksport import Dodano możliwość importu wielu plików XML jednocześnie.

Handel:

Towary Od 01.07.2020 obowiązuje nowa matryca stawek VAT, czyli nowy wykaz stawek VAT dla towarów oparty o klasyfikację PKWiU 2015. Zmiany dotyczą niektórych towarów objętych dotąd stawkami 5% i 8%. W związku z tym należy zmienić stawki VAT we właściwych kartach towarów. Można to zrobić w drodze standardowej edycji karty towaru lub za pomocą czynności narzędziowej Zamień w menu Edycja, służącej do zmiany danych dla zaznaczonych wierszy na liście (Ctrl+Shift+H) po uprzednim umieszczeniu stawek VAT w widoku listy. Można też wykorzystać import danych z arkusza Excel.
JPK Definicję JPK_MAG zmodyfikowano tak, aby uwzględniała dokumenty przyjęć wewnętrznych PW i KPLP w sekcji PZ. Pierwotnie dokumenty przyjęć wewnętrznych miały być nieuwzględniane w pliku JPK_MAG, według nowych interpretacji mają być uwzględniane w sekcji PZ.
JPK W definicji do eksportu JKP_FA(3), wprowadzono obsługę eksportu NIP-ów unijnych. Zmiana dotyczy pól P4B i P5B i wynika ze zmiany typu danych dla tych pól w specyfikacji JPK_FA(3). Poprzedni typ danych pozwalał jedynie na 10 cyfr, w związku z czym nie można było w tych polach umieszczać NIP-ów unijnych.

Kadry:

PPK Uaktualniono format pliku xml do generowania dokumentu PPK Wypłata transferowa, zgodnie z dokumentacją obowiązującą od 22.06.2020. W pliku xml Wypłata transferowa zamiast nazwy będzie przekazywany NIP.
PPK Na podstawie dokumentacji wypracowanej przez Grupę Roboczą PPK do dokumentów pracodawcy PPK wprowadzono nowy dokument „Transfer PPK”. Dokument „Transfer PPK” obsługuje:
– zmianę zarządzającego – podstawa prawna art.12 ust.4 UoPPK;

– wypłatę transferową – podstawa prawna art.19 ust.4 UoPPK.

Księgowość:

Deklaracje VAT Dla deklaracji VAT-7 w wersjach 20 i 21 dodano informację o zaokrągleniach dotyczących korekt podatku naliczonego ujmowanych w sekcji D.3 deklaracji. Wartość tych zaokrągleń możliwa jest obecnie do wyboru w schemacie księgowym dla deklaracji w trybie uproszczonym jako kwota: VAT-7 Korekta naliczonego – zaokrąglenia. Dodatkowo poprawiono wyliczanie w schemacie kwoty: VAT-7 Korekta naliczonego.

Rejestr VAT Czynność Sprawdź status kontrahentów dostępną na liście Rejestr VAT rozbudowano o możliwość sprawdzania statusu kontrahentów według daty operacji dokumentu lub daty rozliczenia VAT . Nowe opcje weryfikacji są dostępne, jeżeli w konfiguracji do weryfikacji statusu VAT kontrahentów wskazano Wykaz podatników VAT (Biała lista). Dodatkowo umożliwiono sprawdzenie statusu kontrahentów w bazie VIES wg daty aktualnej lub według daty operacji na dokumencie w oparciu o historię statusów zapisanych na karcie kontrahenta. Na potrzeby udostępnienia nowych opcji weryfikacji przebudowana została formatka parametrów czynności Sprawdź status kontrahentów.

Opis wszelkich zmian znajdziecie Państwo Tutaj.