Wykorzystujemy Internet, oferując swym Klientom zdalną pomoc skracając tym samym czas reakcji na zgłoszenie oraz koszty usługi.

Jak to działa?

Korzystając ze specjalnego programu Team Viewer, możemy uzyskać zdalny dostęp do Państwa komputera za pośrednictwem Internetu. Pracujemy wtedy tak jakbyśmy byli przy nim bezpośrednio obecni. Widzimy dokładnie ten sam obraz, a nasze działania są dla Państwa widoczne. Mamy dostęp do Państwa folderów, możemy instalować aplikacje, kopiować pliki itp.. Te czynności mogą być wykonywane wyłącznie za Państwa wiedzą i zgodą. Przed rozpoczęciem pierwszego połączenia kontaktujemy się z Klientem w celu uzgodnienia numeru ID.