Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Chronimy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – „RODO” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Radlińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU Centronics Małgorzata Radlińska (adres: K.S. Wyszyńskiego 8/3 p. 9, 73-110 Stargard).

W przypadku, gdy podasz swoje dane, skontaktujesz się z nami w drodze mailowej lub elektronicznej,  możemy wykorzystać je w celach kontaktowych, w tym w celu przedstawienia oferty oraz podjęcia innych działań zmierzających do zawarcia umowy, jej realizacji lub prowadzenia działań marketingowych, jak również w celu przeprowadzenia ewentualnych analiz i statystyk wyświetleń strony, usprawnienia funkcjonalności strony, bezpieczeństwa lub w celu dostosowania wyświetlanych informacji do Twoich preferencji.

Zbierane dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, za pomocą których realizujemy ww. cele, w szczególności naszym doradcom księgowym, ekonomicznym, podmiotom utrzymującym infrastrukturę informatyczną oraz ewentualnym podwykonawcom. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy, nie sprzedajemy oraz nie użyczamy Twoich danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że wyrazisz na to zgodę lub na żądanie uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Podanie danych na naszej stronie oraz wskazanym osobom kontaktowym jest dobrowolne, jednak stanowi wymóg konieczny zawarcia i realizacji ewentualnej umowy. Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, żądać do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. W przypadku zawarcia umowy Twoje dane przechowywane są przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń. W przypadku gdy uznasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,.

Polityka cookies

W trakcie korzystania ze strony następuje automatyczne zbierane Twoich danych, w szczególności adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics (tj. system analityki internetowej umożliwiający wgląd w ruch strony, który jest stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych) oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies stanowią pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania naszej strony. Powyższe pliki zapamiętują preferencje użytkowników, co umożliwia usprawnianie wyników wyszukiwania, ulepszanie jakości świadczonych usług i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Administratorem cookies jest Małgorzata Radlińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU Centronics Małgorzata Radlińska (adres: K.S. Wyszyńskiego 8/3 p. 9, 73-110 Stargard).

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu, z którego korzystasz. Przeglądarka internetowa w większości przypadków domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Możesz jednak z nich zrezygnować wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www., m.in. poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies lub usunięcie plików cookies. Ewentualne ograniczenia mogą jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności naszej strony.

Korzystamy z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

niezbędnych plików cookies – tj. plików mających kluczowe znaczenie, umożliwiających użytkownikom poruszanie się po stronie i korzystanie z jej funkcji, bez których strona mogłaby nie wyświetlać się poprawnie

funkcjonalnych plików cookies, które rejestrują wybory dokonywane przez użytkowników (np. nazwa użytkownika, język), wykorzystywanych, żeby zidentyfikować zachowania użytkowników na stronie

wydajnościowych cookies – zbierających informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, które części strony odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych; dane zbierane w tym zakresie są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania strony.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: biuro@centronics.info